UdG
Presentation Presentació
Contacte Prącticum

Presentació Admin
Presentació Documents Generals del pràcticum

Prącticum - Estudis Pedagogia


L’assignatura Pràcticum és uns assignatura de 30 crèdits que s’imparteix el segon semestre del tercer curs del Grau en Pedagogia. El Pràcticum del Grau en Pedagogia ha estat dissenyat per assolir els següents objectius:

 

• Apropar els estudiants a la realitat professional, de manera que, a partir de la seva implicació en la vida d’un centre o institució concret, es facin càrrec de la complexitat del treball educatiu.

• Establir relacions entre el coneixements adquirits en el marc universitari i els coneixements que s’aniran adquirint en l’àmbit professional, amb el propòsit d’elaborar un coneixement més ric, funcional, complex i crític, construït a partir de la reflexió en i des de la pràctica.

• Generar processos d’observació i d’anàlisi de la realitat educativa, que ofereixin la possibilitat de prendre decisions raonades.

• Adquirir i aplicar les habilitats i les competències professionals del pedagog en un determinat camp professional.

• Estimular les possibilitats d’inserció laboral dels estudiants en centres o institucions educatives.